Koop een betere wereld

Op 26 november jl. is de landelijke campagne “Koop een betere wereld!” van start gegaan met als doel consumenten bewuster te laten kopen om zo mensen in ontwikkelingslanden te steunen. De urgentie hiervoor is groter dan ooit.
Niet alleen raakt de coronacrisis Nederland, de zwakkeren in de derde wereldlanden worden nog harder getroffen waardoor armoede en honger dreigt. Wij als Wereldwinkel Veldhoven horen de sombere verhalen van onze producenten en komen in actie door deze landelijke campagne te steunen.

Wat kun jij doen om dit initiatief te steunen? Ga wereldwinkelen!

Wereldwinkelen betekent bewuster kopen, rekening houdend met de milieugevolgen, waar de winst belandt en hoe en waar producten worden gemaakt. Wereldwinkelen betekent kiezen voor duurzame, fair trade of lokale producten oftewel: kopen met je hart.

Kijk voor meer informatie over deze campagne op koopeenbeterewereld.nu Hier vind je o.a.ook informatie over de mogelijkheid om te investeren in ‘eerlijke leningen’ voor projecten van Mkb’ers in kwetsbare landen. En bekijk ook eens onderstaand filmpje over de campagne.