ANBI

Wereldwinkel Veldhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat onder andere de giften die aan ons worden gedaan, aftrekbaar zijn van de belasting.

In verband met deze status, is er een aantal gegevens die wij verplicht zijn te publiceren.

Naam instelling:
Stichting Wereldwinkel Veldhoven
RSIN:
8042.51.587
Post- en bezoekadres:
Burgemeester van Hoofflaan 175 – 5503 BL – Veldhoven

Doelstelling

In Wereldwinkel Veldhoven gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. In de gewone handel blijven de makers vaak onzichtbaar en ongehoord, maar in de Wereldwinkel kunnen de makers hun verhaal kwijt. De Wereldwinkel geeft de makers een stem en met het inkomen dat zij verdienen kunnen zij een beter leven opbouwen.

Samenstelling bestuur

Mevr. A.F.P.L.M. Claus – Verweirde | voorzitter
Dhr. L.C.M. Hendriks | secretaris
Mevr. M. van de Vorst | penningmeester
Mevr. M.C.C. Gundlach-Groenen | bestuurslid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Veldhoven heeft geen personeel in dienst en werkt enkel met vrijwilligers. Dit geldt voor zowel de winkelmedewerkers als voor het bestuur. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Wereldwinkel Veldhoven vergroot de kansen voor producenten door fair trade in Nederland te laten groeien via haar winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
– Verkoop en promotie van fair trade producten
– Bevordering van fair trade buiten de Wereldwinkel, o.a. door acties en campagnes

Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag 2022