ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Wereldwinkel Veldhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (verder te noemen: ANBI). Dit houdt onder andere in dat de giften die u aan ons doet aftrekbaar zijn voor de belasting. In verband met deze status zijn er een aantal gegevens die wij moeten publiceren. Deze gegevens vindt u op deze pagina.

Naam instelling: Stichting Wereldwinkel Veldhoven
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 8042.51.587
Post- en bezoekadres: Burgemeester van Hoofflaan 175, 5503 BL, Veldhoven

Doelstelling

In Wereldwinkel Veldhoven gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. In de gewone handel blijven de makers vaak onzichtbaar en ongehoord, maar in de Wereldwinkel kunnen de makers hun verhaal kwijt. De Wereldwinkel geeft de makers een stem en met het inkomen dat zij verdienen kunnen zij een beter leven opbouwen.

Functies en samenstelling bestuur

Het bestuur van Stichting Wereldwinkel Veldhoven heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter: mevr. A.F.P.L.M. Claus-Verweirde
Secretaris: dhr. L.C.M. Hendriks
Penningmeester:  dhr. W.G.P.M. van Dongen
Bestuurslid: mevr. M.C.C. Gundlach-Groenen

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Veldhoven heeft geen personeel in dienst, maar werkt enkel met vrijwilligers. Dit geldt zowel voor de winkelmedewerkers, als voor het bestuur. De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor de door hen gemaakte kosten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Wereldwinkel Veldhoven vergroot de kansen voor producenten door fair trade in Nederland te laten groeien, via haar winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • Verkoop en promotie van fair trade-cadeaus;
  • Bevorderen van fair trade buiten de Wereldwinkel, o.a. door acties en campagnes;
  • Bijdragen aan het versterken van de fair trade-handelsketen door middel van het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Financiële verantwoording
Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van Wereldwinkel Veldhoven van 2018.
Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van Wereldwinkel Veldhoven van 2017.
Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van Wereldwinkel Veldhoven van 2016.
Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van Wereldwinkel Veldhoven van 2015.
Klik hier voor het financiële jaaroverzicht van Wereldwinkel Veldhoven van 2014.