Over de Wereldwinkel

Wereldwinkel Veldhoven

Wereldwinkel Veldhoven is een winkel waar je originele cadeaus en producten uit niet-westerse culturen kunt bekijken en kopen. Al onze producten zijn door gecertificeerde importeurs via eerlijke handel tegen rechtvaardige prijzen ingekocht van producenten in ontwikkelingslanden. Door een artikel te kopen bij Wereldwinkel Veldhoven draagt u direct bij aan de ontwikkeling van de producent van het betreffende artikel. Door uw aankoop stelt u hen in staat om een menswaardig bestaan op te bouwen en bijvoorbeeld hun kinderen naar school te sturen. De producten worden door ons zonder winstoogmerk verkocht. Wereldwinkel Veldhoven is een vrijwilligersorganisatie. Onze winkel wordt geëxploiteerd door Stichting Wereldwinkel Veldhoven, heeft de ANBI-status en is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Wereldwinkel Veldhoven in vogelvlucht

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden in allerlei plaatsen in Nederland groepen opgericht die zich gingen inzetten voor een betere wereld. In hun ogen nam de rijkdom in de westerse wereld toe ten koste van de ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Wereldwinkels werden opgericht om te strijden voor ‘eerlijke handel’ zodat de producenten in de Derde Wereld een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

In 1978 kwam ook in Veldhoven een groep bij elkaar die zich hiervoor in wilde zetten. De Stichting Wereldwinkel Veldhoven werd opgericht met als doel de handelsstructuren in de wereld te verbeteren. In de loop van de jaren werd deze doelstelling wel wat vereenvoudigd. Nu wil de Veldhovense Wereldwinkel producten uit de Derde Wereld verkopen waarvoor een eerlijke prijs is betaald. Boeren, ambachtslieden en kunstenaars, kortom de producenten, krijgen hierdoor de kans om een beter bestaan op te bouwen.

Men begon met allerlei acties en met de verkoop van koffie vanuit een noodgebouw aan de Pietershoek. Al snel bleek dit noodgebouw te klein voor het doel: het verkopen van geïmporteerde food en cadeauartikelen. Samen met de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking (POS) en Unicef werd gezocht naar een grotere verkoopruimte. Met de financiële medewerking van het gemeentebestuur kon het pand aan de Burgemeester van Hoofflaan 175 worden aangekocht. In 1987 werd de Stichting Huisvesting Ontwikkelingsorganisaties Veldhoven (SHOV)  opgericht en deze stichting werd eigenaar en beheerder. In 1988 verhuisden de drie organisaties naar het nieuwe pand. Ook dit pand bleek te klein en in 1997 werd met hulp van veel vrijwilligers de winkel flink uitgebreid. Een ruime en overzichtelijke winkel was het resultaat.

In 2014 besloot Unicef-Nederland te stoppen met de verkoop van eigen Unicef producten dus ook met de verkoop ervan in de Veldhovense Unicef-Wereldwinkel. De Stichting Wereldwinkel Veldhoven moest dus alleen als Wereldwinkel verder. De vrijwilligers van de Wereldwinkel hebben dit nieuwe feit aangegrepen door de winkel in 2016 her in te richten en samen op te frissen met een verfje, nieuwe vloerbedekking en andere schappen. Wereldwinkel Veldhoven is hiermee eigentijds en zeker een bezoekje waard.